...ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

 
*οι μαθητές θα ενημερώνονται για τις θεματικές ενότητες από τους καθηγητές τους.