Το όραμα των applestars είναι να συνεχίσει να αναγνωρίζεται ως ένας διακεκριμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός γνωστός για την ακεραιότητα, την ακαδημαïκή αριστεία και τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας τους. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο και να τους διευκολύνουμε ώστε να μάθουν Ξένες Γλώσσες και Πληροφορική.

Πιστεύουμε πως η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πιο επιτυχημένη όταν:

Κεντρικός άξονας στην υλοποίησή του οράματός μας αποτελεί: