Τα πιστοποιητικά Cambridge Esol Business English Certificates (BEC) είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και δίνονται από το πανεπιστήμιο του Cambridge. Απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να πιστοποιήσουν τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε περιβάλλον εργασίας. Επίσης αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Τα BEC διαρθρώνονται σε 3 επίπεδα:
• BEC PRELIMINARY, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο Β1
• BEC VANTAGE, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο Β2
• BEC HIGHER, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο C1

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής:

BEC PRELIMINARY
• Reading and Writing (1 ώρα και 30’) 50%
• Listening (40’) 25%
• Speaking (12’) 25%

BEC VANTAGE
• Reading (60’) 25%
• Writing (45’) 25%
• Listening (40’) 25%
• Speaking (14’) 25%

BEC HIGHER
• Reading (60’) 25%
• Writing (1 ώρα και 10’) 25%
• Listening (40’) 25%
• Speaking (16’) 25%

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ανακοινώνονται από το Βρετανικό Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται σε 4-6 εβδομάδες από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης.

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στους επιτυχόντες περίπου δύο μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.