ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

MENU TOP blank

MENU TOP

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Πολιτισμού, του Goethe, του Nietzsche, του Mozart, του Beethoven, του Freud και του Einstein. Η Γερμανία αποτελεί ίσως την πιο σημαντική και δυνατή χώρα της Ευρώπης στον πνευματικό, πολιτισμικό και οικονομικό τομέα. Είναι η γλώσσα της Επιστήμης, καθώς οι περισσότεροι επιστήμονες έχουν σπουδάσει σε χώρες όπου ομιλούνται τα Γερμανικά και αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε τομείς όπως, χημεία, φυσική και μηχανική. Εξάλλου, 18% όλων των βιβλίων σε όλους τους τομείς, παγκοσμίως, είναι γραμμένα στα Γερμανικά. Τα Γερμανικά διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα από την Ε' και ΣΤ' δημοτικού του ελληνικού σχολείου.

Τα Γερμανικά είναι δύσκολα! Μύθος ή πραγματικότητα?

Η αντίληψη που επικρατεί και χαρακτηρίζει τα Γερμανικά ως δύσκολη γλώσσα είναι εντελώς εσφαλμένη. Αποθαρρύνονται έτσι πολλοί άνθρωποι από την εκμάθηση μιας γλώσσας που αποτελεί διαβατήριο για σπουδές αρίστου επιπέδου σε πανεπιστήμια της Γερμανίας, και ανοίγει την πόρτα σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η γερμανική γλώσσα έχει παρόμοια δομή με την ελληνική και μια σύγκριση των γραμματικών των δύο γλωσσών αποδεικνύει ότι δομούνται και αναπτύσσονται με την ίδια περίπου λογική. Για παράδειγμα υπάρχουν άρθρα, διαφορετικά γένη και οι ίδιες ακριβώς πτώσεις στην κλίση ουσιαστικών και επιθέτων.

Επιπλέον, η γερμανική είναι μια γλώσσα που δομείται με βάση αυστηρούς κανόνες με ελάχιστες εξαιρέσεις, γεγονός που καθιστά εύκολη την εκμάθησή της, υπό την προϋπόθεση της σωστής διδασκαλίας και της συστηματικής μελέτης. Ένας άλλος παράγοντας που θα σας βοηθήσει στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας είναι η κοινή προέλευση των Αγγλικών και των Γερμανικών.

Η μεθοδολογία μας

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών apple stars προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων Γερμανικών που βασίζεται στην κατανόηση κειμένων, ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, λεξιλόγιο-δομές και προφορική έκφραση. Οι σπουδαστές μας είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για να αποκτήσουν τα πτυχία των Γερμανικών που χορηγεί το Ινστιτούτο Goethe. Φροντίζουμε επίσης να εξοικειώσουμε τους σπουδαστές μας με το μεγαλειώδη γερμανικό πολιτισμό και τις επιφανείς προσωπικότητες της Γερμανίας.

Τέλος, κάθε χρόνο στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο πάρτυ μας σας δελεάζουμε με μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις που κάνουν τη γερμανική κουζίνα να ξεχωρίζει!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Testservice Deutsch fur den Beruf (BULATS)

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Goethe Zertifikat

Zertifikat Deutsch B1

Start Deutsch

Fit in Deutsch