ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

MENU TOP blank

MENU TOP

Γνωρίζουμε καλά στα 10΄, ότι χωρίς αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.
Αξιολογούμε το μαθητή μας καθημερινά, σε όλα τα στάδια της μελέτης του:
• το βαθμό προσήλωσής του στο μάθημα, τις επιδόσεις του στη γραπτή και προφορική εξέταση, την προσαρμοστικότητα, και τη γενικότερη συμπεριφορά του.
• δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αυτοσυγκέντρωση του μαθητή, στην υπομονή και αντοχή του, την αυτονομία του, τον τρόπο που διεκπεραιώνει τις εργασίες του καθώς και στο αποτέλεσμα τους.

Έτσι πετυχαίνουμε κάθε μέρα, ο μαθητής να:
• διορθώνει τα λάθη του
• καλύπτει τα κενά του
• γίνεται όλο και καλύτερος.

Στα 10΄ αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντι στην οικογένεια, να επιστρέψουμε το παιδί στο σπίτι, καλά διαβασμένο και προετοιμασμένο για την επόμενη μέρα στο σχολείο.