Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

MENU TOP blank

MENU TOP

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βασική εξοικείωση με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της εφαρμογής Dreamweaver, να είναι σε θέση δηλαδή ο κάθε υποψήφιος τόσο να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό ιστότοπο, όσο και να βελτιώνει υπάρχουσες σελίδες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βασική εξοικείωση με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της εφαρμογής Dreamweaver, να είναι σε θέση δηλαδή ο κάθε υποψήφιος τόσο να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό ιστότοπο, όσο και να βελτιώνει υπάρχουσες σελίδες.

Το σεμινάριο απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές web design και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, σε μεμονωμένους χρήστες ή επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν την δική τους Ιστοσελίδα, σε Web Designers, Developers αλλά και σε διαχειριστές ιστοσελίδων που θέλουν να αποκτήσουν την βασική εξοικείωση με την εφαρμογή Dreamweaver.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

1. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Ιστοσελίδων / Ιστοτόπων 

 • Εισαγωγή Internet 
 • Οργάνωση αρχείων 
 • Το μοντέλο Client - Sever
 • Βασικά στοιχεία html


2. Το περιβάλλον του Dreamweaver CS4 

 • Καρτέλες 
 • Περιοχή εργασίας
 • Διαχείριση των Ιστοτόπων με το Dreamweaver CS4

3.Δομή και στυλ 

 • Δομή 
 • Δημιουργία / τροποποίηση στυλ 
 • Εισαγωγή στα CSS 
 • Μορφοποίηση περιεχομένου με τα CSS 

4.Πίνακες 

 • Δημιουργία πινάκων 
 • Δομή & Μορφοποίηση πινάκων 
 • Ιδιότητες γραμμών & κελιών 

5.Σύνδεσμοι (Links) 

 • Δημιουργία συνδέσμων (links) 
 • Image Maps 
 • Τροποποίηση του στυλ των συνδέσμων

Πληροφορίες διεξαγωγής:

Διάρκεια σεμιναρίου: 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τόπος διεξαγωγής: 
Κόστος: