Διαδραστικού πίνακα

MENU TOP blank

MENU TOP

Διαδραστικού πίνακα

Αξιοποιήστε έξυπνα την επένδυσή σας. Επιμορφώστε τους εκπαιδευτές σας έτσι ώστε να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα. Δημιουργήστε μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές σας που θα την διαφημίζουν παντού!

Θέλετε να μπείτε στην αγορά εργασίας έχοντας ένα σημαντικό εφόδιο στα χέρια σας; Μάθετε να αξιοποιείτε αποτελεσματικά τους διαδραστικούς πίνακες και αποκτήστε το επίσημο πιστοποιητικό που αποδεικνύει τις γνώσεις σας.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Βασικές λειτουργίες και εργαλεία
 • Γνωριμία με τον διαδραστικό πίνακα (Περιβάλλον εργασίας,Βασικές Λειτουργίες)
 • Εργασία με τον διαδραστικό πίνακα
 • Επεξεργασία αντικειμένων
 • Αναγνώριση χειρόγραφου
 • Εργαλεία σχεδίασης 
 • Ο ρόλος του διαδραστικού στην τάξη
 • Ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός μαθήματος
 • Πρόσθετοι πόροι και resources
 • Βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία
 • Εμβάθυνση στο λογισμικό 
 • Δόμηση και οργάνωση των μαθημάτων
 • Ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων (Προσθήκη ήχου, Κίνηση αντικειμένων)
 • Εμπλουτισμός με πολυμέσα

Πληροφορίες διεξαγωγής:

Διάρκεια σεμιναρίου: 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τόπος διεξαγωγής: 
Κόστος: