MENU TOP blank

MENU TOP

Τα παιδιά που ξεκινούν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από πολύ μικρή ηλικία αφομοιώνουν πιο εύκολα τις βάσεις της.

Τα παιδιά, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γαλλική γλώσσα μέσα από παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, εξειδικευμένων στη διδασκαλία της γλώσσας για μικρές ηλικίες, καθώς και για εφήβους.
Οι καθηγητές μας, έμπειροι και άρτια καταρτισμένοι, διδάσκουν χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες και συνεχώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους. Όλες μας οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες. Σε περίπτωση που κάποια φορά πρέπει να λείψετε, έχετε μέσω του school portal πρόσβαση από το σπίτι σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τμήμα σας.
Τα τμήματα στα οποία εντάσσονται οι μαθητές είναι τα ακόλουθα:

Προκαταρκτικά τμήματα

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια που διευκολύνουν την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας.
Η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με τα Γαλλικά είναι διετούς διάρκειας και απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 7, 8 ετών. Τα τμήματα είναι οργανωμένα σε αυστηρά ολιγομελείς ομάδες των 5 έως 9 ατόμων.
Επιδίωξή μας στα προκαταρκτικά τμήματα δεν είναι η απομνημόνευση λέξεων και κανόνων αλλά η δημιουργία αίσθησης του εφικτού στα παιδιά, με άλλα λόγια να εκλάβουν την εκμάθηση των Γαλλικών ως μια απολαυστική και δημιουργική διαδικασία. Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών επιτυγχάνεται με τη χρήση καταλλήλου εκπαιδευτικού υλικού, την εμπνευσμένη παρουσίαση.

Τα τμήματα διαρκούν μια ακαδημαϊκή χρονιά. Τα μαθήματα ξεκινούν πρώτες μέρες Οκτωβρίου και τελειώνουν τέλος Μαϊου. Τα τμήματα περιλαμβάνουν παιχνίδια, δραστηριότητες, παραμύθια, και τραγούδια καθώς επίσης κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Τμήματα αρχικού επιπέδου Α1 – Α2

Στα τμήματα του πρώτου επιπέδου, ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι τόσο η εδραίωση και συστηματική χρήση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, όσο και η ολοκληρωμένη εκμάθηση των δομών και λειτουργίας της Γαλλικής γλώσσας.
Η ένταξη των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ενισχυτικά στην ικανότητα της ακουστικής κατανόησης και της αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας των σπουδαστών μας.
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του πρώτου επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Γαλλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για το επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Τμήματα μεσαίου επιπέδου Β1 – Β2

Στα επίπεδα αυτά, οι μαθητές ολοκληρώνουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της Γαλλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.
Η διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και οπτικοακουστικό υλικό και εξασκούνται στον προφορικό λόγο μέσω ημιελεγχόμενων διαλόγων και συζητήσεων σε διάφορα θέματα εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, και στο γραπτό λόγο γράφοντας ημιεπίσημες επιστολές και εκθέσεις τεσσάρων παραγράφων. Τέλος, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων στα μαθήματα Γαλλικών εμπλουτίζει και σε αυτό το επίπεδο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του μεσαίου επιπέδου μπορούν να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για το επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Τμήματα Γαλλικών υψηλού επιπέδου C1 – C2

Στα applestars εκτός από την επιτυχία στις εξετάσεις C2, και την αξιοποίηση του πτυχίου για επαγγελματικούς λόγους, στόχος μας είναι οι σπουδαστές να μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες όπου απαιτούνται Γαλλικά προχωρημένου επιπέδου, όπως για παράδειγμα, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία στο εξωτερικό, για πανεπιστημιακές σπουδές ή για επαγγελματικό σκοπό. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα 5-9 ατόμων από καθηγητές που έχουν τα Γαλλικά ως μητρική τους γλώσσα, με αντίστοιχες φιλολογικές σπουδές και εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων ανωτέρου επιπέδου.
Οι καθηγήτριές μας ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τη βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Επιπλέον, προωθούν τη ζωντανή διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικών μέσων ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.
Στόχος µας είναι να εξοικειώσουμε τους μαθητές µε τις συνθήκες, το περιεχόμενο και τη δομή των εξετάσεων για την απόκτηση των πλέον αναγνωρισμένων πτυχίων. Η εξοικείωση µε τις εξετάσεις ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και έχει αποτέλεσμα να αποδίδουν καλύτερα την ημέρα της πραγματικής εξέτασης. Η πλούσια πρακτική εξάσκηση µε τεστ εξομοίωσης [προφορικά και γραπτά], η εποικοδομητική κριτική και η συνεχής αξιολόγηση από ειδικούς, παρέχουν στους μαθητές µας εγγύηση για την επιτυχία.

Τα παιδιά που ξεκινούν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από πολύ μικρή ηλικία αφομοιώνουν πιο εύκολα τις βάσεις της.

Τα παιδιά, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γαλλική γλώσσα μέσα από παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, εξειδικευμένων στη διδασκαλία της γλώσσας για μικρές ηλικίες, καθώς και για εφήβους.
Οι καθηγητές μας, έμπειροι και άρτια καταρτισμένοι, διδάσκουν χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες και συνεχώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους. Όλες μας οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες. Σε περίπτωση που κάποια φορά πρέπει να λείψετε, έχετε μέσω του school portal πρόσβαση από το σπίτι σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τμήμα σας.
Τα τμήματα στα οποία εντάσσονται οι μαθητές είναι τα ακόλουθα:

Προκαταρκτικά τμήματα

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια που διευκολύνουν την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας.
Η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με τα Γαλλικά είναι διετούς διάρκειας και απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 7, 8 ετών. Τα τμήματα είναι οργανωμένα σε αυστηρά ολιγομελείς ομάδες των 5 έως 9 ατόμων.
Επιδίωξή μας στα προκαταρκτικά τμήματα δεν είναι η απομνημόνευση λέξεων και κανόνων αλλά η δημιουργία αίσθησης του εφικτού στα παιδιά, με άλλα λόγια να εκλάβουν την εκμάθηση των Γαλλικών ως μια απολαυστική και δημιουργική διαδικασία. Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών επιτυγχάνεται με τη χρήση καταλλήλου εκπαιδευτικού υλικού, την εμπνευσμένη παρουσίαση.

Τα τμήματα διαρκούν μια ακαδημαϊκή χρονιά. Τα μαθήματα ξεκινούν πρώτες μέρες Οκτωβρίου και τελειώνουν τέλος Μαϊου. Τα τμήματα περιλαμβάνουν παιχνίδια, δραστηριότητες, παραμύθια, και τραγούδια καθώς επίσης κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Τμήματα αρχικού επιπέδου Α1 – Α2

Στα τμήματα του πρώτου επιπέδου, ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι τόσο η εδραίωση και συστηματική χρήση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, όσο και η ολοκληρωμένη εκμάθηση των δομών και λειτουργίας της Γαλλικής γλώσσας.
Η ένταξη των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ενισχυτικά στην ικανότητα της ακουστικής κατανόησης και της αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας των σπουδαστών μας.
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του πρώτου επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Γαλλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για το επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Τμήματα μεσαίου επιπέδου Β1 – Β2

Στα επίπεδα αυτά, οι μαθητές ολοκληρώνουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της Γαλλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.
Η διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και οπτικοακουστικό υλικό και εξασκούνται στον προφορικό λόγο μέσω ημιελεγχόμενων διαλόγων και συζητήσεων σε διάφορα θέματα εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, και στο γραπτό λόγο γράφοντας ημιεπίσημες επιστολές και εκθέσεις τεσσάρων παραγράφων. Τέλος, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων στα μαθήματα Γαλλικών εμπλουτίζει και σε αυτό το επίπεδο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του μεσαίου επιπέδου μπορούν να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για το επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Τμήματα Γαλλικών υψηλού επιπέδου C1 – C2

Στα applestars εκτός από την επιτυχία στις εξετάσεις C2, και την αξιοποίηση του πτυχίου για επαγγελματικούς λόγους, στόχος μας είναι οι σπουδαστές να μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες όπου απαιτούνται Γαλλικά προχωρημένου επιπέδου, όπως για παράδειγμα, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία στο εξωτερικό, για πανεπιστημιακές σπουδές ή για επαγγελματικό σκοπό. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα 5-9 ατόμων από καθηγητές που έχουν τα Γαλλικά ως μητρική τους γλώσσα, με αντίστοιχες φιλολογικές σπουδές και εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων ανωτέρου επιπέδου.
Οι καθηγήτριές μας ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τη βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Επιπλέον, προωθούν τη ζωντανή διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικών μέσων ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.
Στόχος µας είναι να εξοικειώσουμε τους μαθητές µε τις συνθήκες, το περιεχόμενο και τη δομή των εξετάσεων για την απόκτηση των πλέον αναγνωρισμένων πτυχίων. Η εξοικείωση µε τις εξετάσεις ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και έχει αποτέλεσμα να αποδίδουν καλύτερα την ημέρα της πραγματικής εξέτασης. Η πλούσια πρακτική εξάσκηση µε τεστ εξομοίωσης [προφορικά και γραπτά], η εποικοδομητική κριτική και η συνεχής αξιολόγηση από ειδικούς, παρέχουν στους μαθητές µας εγγύηση για την επιτυχία.