MENU TOP blank

MENU TOP

Mαθήματα γερμανικών στα apple stars δεν σημαίνει ότι μαθαίνετε απλώς τη γερμανική γλώσσα. Μαζί μας θα έχετε άμεση πρόσβαση στη γερμανική κουλτούρα και στον γερμανικό πολιτισμό. Οι καθηγητές μας, έμπειροι και άρτια καταρτισμένοι, διδάσκουν χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες και συνεχώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους. Όλες μας οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες. Σε περίπτωση που κάποια φορά πρέπει να λείψετε, έχετε μέσω του school portal πρόσβαση από το σπίτι σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τμήμα σας.

Προκαταρκτικά τμήματα

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια που διευκολύνουν την εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας.
Η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με τα Γερμανικά είναι διετούς διάρκειας και απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 7, 8 ετών. Τα τμήματα είναι οργανωμένα σε αυστηρά ολιγομελείς ομάδες των 5 έως 9 ατόμων.
Επιδίωξή μας στα προκαταρκτικά τμήματα δεν είναι η απομνημόνευση λέξεων και κανόνων αλλά η δημιουργία αίσθησης του εφικτού στα παιδιά, με άλλα λόγια να εκλάβουν την εκμάθηση των Γερμανικών ως μια απολαυστική και δημιουργική διαδικασία. Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών επιτυγχάνεται με τη χρήση καταλλήλου εκπαιδευτικού υλικού, την εμπνευσμένη παρουσίαση.

Τα τμήματα διαρκούν μια ακαδημαϊκή χρονιά. Τα μαθήματα ξεκινούν πρώτες μέρες Οκτωβρίου και τελειώνουν τέλος Μαϊου. Τα τμήματα περιλαμβάνουν παιχνίδια, δραστηριότητες, παραμύθια, και τραγούδια καθώς επίσης κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Τμήματα αρχικού επιπέδου Α1 – Α2 

Στα τμήματα του πρώτου επιπέδου, ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι τόσο η εδραίωση και συστηματική χρήση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, όσο και η ολοκληρωμένη εκμάθηση των δομών και λειτουργίας της Γερμανικής γλώσσας.
Η ένταξη των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ενισχυτικά στην ικανότητα της ακουστικής κατανόησης και της αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας των σπουδαστών μας.
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του πρώτου επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Γερμανικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για το επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Τμήματα μεσαίου επιπέδου Β1 – Β2

Στα επίπεδα αυτά, οι μαθητές ολοκληρώνουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της Γερμανικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.
Η διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και οπτικοακουστικό υλικό και εξασκούνται στον προφορικό λόγο μέσω ημιελεγχόμενων διαλόγων και συζητήσεων σε διάφορα θέματα εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, και στο γραπτό λόγο γράφοντας ημιεπίσημες επιστολές και εκθέσεις. Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων στα μαθήματα Γερμανικών εμπλουτίζει και σε αυτό το επίπεδο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του μεσαίου επιπέδου μπορούν να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για το επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Τμήματα Γερμανικών υψηλού επιπέδου C1 – C2

Στα apple stars εκτός από την επιτυχία στις εξετάσεις C2, και την αξιοποίηση του πτυχίου για επαγγελματικούς λόγους, στόχος μας είναι οι σπουδαστές να μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες όπου απαιτούνται Γερμανικά προχωρημένου επιπέδου, όπως για παράδειγμα, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία στο εξωτερικό, για πανεπιστημιακές σπουδές ή για επαγγελματικό σκοπό. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα 5-9 ατόμων από καθηγητές που έχουν τα Γερμανικά ως μητρική τους γλώσσα, με αντίστοιχες φιλολογικές σπουδές και εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων ανωτέρου επιπέδου.
Οι καθηγητές μας ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τη βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Επιπλέον, προωθούν τη ζωντανή διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικών μέσων ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.
Στόχος µας είναι να εξοικειώσουμε τους μαθητές µε τις συνθήκες, το περιεχόμενο και τη δομή των εξετάσεων για την απόκτηση των πλέον αναγνωρισμένων πτυχίων. Η εξοικείωση µε τις εξετάσεις ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και έχει αποτέλεσμα να αποδίδουν καλύτερα την ημέρα της πραγματικής εξέτασης. Η πλούσια πρακτική εξάσκηση µε τεστ εξομοίωσης [προφορικά και γραπτά], η εποικοδομητική κριτική και η συνεχής αξιολόγηση από ειδικούς, παρέχουν στους μαθητές µας εγγύηση για την επιτυχία.