ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

MENU TOP blank

MENU TOP

Κλασσική εκπαίδευση

Μάθημα σε τάξη με διαδραστικό πίνακα και σεναριακές ασκήσεις: Αν και πρόκειται για την πιο "παραδοσιακή" μέθοδο εκπαίδευσης, ο τρόπος που έχουμε οργανώσει την διδασκαλία στην τάξη δεν μοιάζει σε τίποτα, με ότι έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Προσφέρουμε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία στους μαθητές μας, χρησιμοποιώντας:
• Διαδραστικό πίνακα, ο οποίος δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτή να κάνει το μάθημα παραστατικό και στον μαθητή να παρακολουθεί βήμα - βήμα τις κινήσεις του εκπαιδευτή.
• Σεναριακές ασκήσεις. Ο εκπαιδευτής αναπτύσει την θεωρία εκτελώντας πραγματικές ασκήσεις, έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να κατανοήσει σε βάθος την λειτουργία και τις δυνατότητες των εφαρμογών.

Ηλεκτρονική μάθηση

Μάθημα σε χρόνο που εσείς επιλέγετε: Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των επικοινωνιών έχει αλλάξει τον τρόπο, που λειτουργούμε σε πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής. Ένα παγκόσμιο δίκτυο είναι πλέον στην διάθεσή μας και δεν χρειάζεται καν να μετακινηθούμε από τον χώρο μας, για να αναζητήσουμε πληροφορίες, να κάνουμε τις αγορές μας ακόμα και για να έρθουμε σε επαφή με συνεργάτες μας. Οι αλλαγές αυτές ανοίγουν νέους ορίζοντες και στον τρόπο που μαθαίνουμε. Η κοινωνία της γνώσης είναι στα χέρια μας.
Σας προσφέρουμε, ένα συνδυασμό εκπαιδευτικών βοηθημάτων και του φυσικού καθηγητή, προσφέροντας:
• υψηλής ποιότητας μαθήματα σε μορφή βίντεο,
• ασκήσεις για την άριστη εμπέδωση της ύλης,
• ευελιξία αφού η εκπαίδευση προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες και
• συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη (στενή παρακολούθηση από τον υπεύθυνο καθηγητή και καθοδήγηση του σπουδαστή).

Πρακτική εξάσκηση με απεριόριστα test

Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών με απεριόριστη πρακτική άσκηση:
Είναι γνωστό ότι η χρήση υπολογιστών είναι μια δεξιότητα και όσο δομημένη και αν είναι η θεωρητική κατάρτιση, η ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας γίνεται, μόνο εάν συνδυαστεί με την πρακτική εφαρμογή.
Συμπληρώνουμε, την μοναδική εκπαιδευτική διαδικασία με απεριόριστη πρακτική εξάσκηση, με την βοήθεια ειδικού λογισμικού και σας προσφέρουμε:
• 4000 ερωτήσεις, καλύπτοντας πλήρως την ύλη των εξετάσεων,
• την εξοικείωση με τους χρόνους, την δυσκολία και το περιβάλλον των εξετάσεων,
• την δυνατότητα να δείτε την σωστή απάντηση, στην περίπτωση λάθους και
• την δυνατότητα να εντοπίσετε τα σημεία που απαιτούν περισσότερη μελέτη.