Ατομικά Προγράμματα

MENU TOP blank

MENU TOP

Το πρόγραμμα της κατηγορίας ΟΝΕ2ΟΝΕ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα γνώσεων. Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή σε σχέση με τη διδασκαλία αλλά και σε σχέση με τα ωράρια των μαθημάτων. Το ΟΝΕ2ΟΝΕ βέβαια είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες. Τα μαθήματα ΟΝΕ2ΟΝΕ προτείνονται κυρίως σε σπουδαστές που έχουν ιδιαιτερότητες στον τρόπο μάθησης, σε σπουδαστές που έχουν πρόβλημα στο να παρακολουθήσουν τμήματα λόγω του εβδομαδιαίου προγράμματός τους ή και σε σπουδαστές που το επίπεδο των γνώσεών τους δεν αντιστοιχεί σε λειτουργούντα τμήματα.