ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ...

MENU TOP blank

MENU TOP

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών applestars η ξένη γλώσσα...

αρχίζει στην προσχολική ηλικία. Η θεμελίωση των βασικών και πρωταρχικών γνώσεων πραγματοποιείται με τη χρήση πρότυπων μεθόδων διδασκαλίας (songs, educational games, flashcards, videos, slides). Ο συνδυασμός εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας διατηρεί ακμαίο το ενδιαφέρον του μαθητή.

πιστοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εξέταση του μαθητή από φορείς αναγνωρισμένου κύρους (Cambridge & Michigan) έχει διττό ρόλο. Αφενός την προσαρμογή του μαθητή από μικρή ηλικία στην εξεταστική διαδικασία και αφετέρου την οριοθέτηση στόχων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γεγονός που τον διατηρεί σε εγρήγορση.

ελέγχεται καθημερινά, μέσα από ειδικά έντυπα προόδου για κάθε μαθητή, τα file των τμημάτων, καθώς και με την επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, που είναι βασικό στοιχείο για το άριστο αποτέλεσμα. Με συνεχή Ποιοτικό Έλεγχο και συνεχή εκπαίδευση των καθηγητών μας, μπορούμε να «παραδίδουμε» άριστο εκπαιδευτικό έργο και να διασφαλίζουμε απόλυτα την ποιότητα σπουδών.

αφομοιώνεται με τον βέλτιστο τρόπο. Οι προγραμματισμένες   γραπτές και προφορικές εξετάσεις, οδηγούν τον μαθητή σε μια συνεχή επανάληψη της ύλης ενώ παράλληλα του προσφέρουν τη δυνατότητα, να αντιληφθεί το γνωστικό του επίπεδο. Διενεργούνται tests κάθε μήνα, εκτός διδακτικών ωρών, καθώς και τελικά final exams με προφορική και γραπτή εξέταση.

συμπληρώνεται με σεμινάρια ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και τριών REVISION WEEKS [ εβδομάδων επανάληψης ] οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Κύριος σκοπός τους είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών ελλείψεων και η επανάληψη της διδακτέας ύλης. Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου και revision week διανέμεται στους μαθητές εκπαιδευτικό υλικό, σε μορφή booklet.

καλλιεργείται με τη συμμετοχή των μαθητών σε θεατρικές ξενόγλωσσες παραστάσεις, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές εκδηλώσεις καθώς και γνωριμία των μαθητών με Βρετανικά και Αμερικανικά έθιμα και παραδόσεις [ Halloween / Thanksgiving Day /  Valentine’s Day / Mother’s Day ], με ταξίδια στο εξωτερικό κ.α. Η επίδειξη των ικανοτήτων έκφρασης στην ξένη γλώσσα ενισχύει την αυτοπεποίθηση του μαθητή και γενικότερα συμβάλλει στην ανάταση της ψυχολογίας του, που αποδεδειγμένα αποτελεί σπουδαίο σύμμαχο στην εκπαιδευτική του πορεία.

βιώνεται μέσα από ξεχωριστές και πρωτότυπες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες έχουν ως κεντρικό τους άξονα τη συνεχή χρήση της ξένης γλώσσας σε όλα τα επίπεδα.

εμπλουτίζεται με τη JUMP. Η διδασκαλία αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα. Οι επαναλήψεις λεξιλογίου και γραμματικής γίνονται με πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο μέσω της διέγερσης των πέντε αισθήσεων. 

οργανώνεται και εξελίσσεται κάθε σχολική χρονιά, από το ακαδημαϊκό τμήμα των applestars το οποίο επιλέγει και σχεδιάζει ολοκληρωμένες σειρές βιβλίων καθώς και άρτια προγράμματα σπουδών με πρότυπες μεθόδους διδασκαλίας.

διαφοροποιείται στον τρόπο διδασκαλίας. Η παραδοσιακή χρήση θρανίων και πίνακα δίνει τη θέση της σε ένα λειτουργικό τραπέζι γύρω από το οποίο κάθονται καθηγητής και μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απαραίτητη διαδραστικότητα, ο έλεγχος της ‘’τάξης’’ από τον εκπαιδευτικό και η αναγκαία ‘’ζωντανή’’ ατμόσφαιρα. Καθηγητής και μαθητές αποτελούν ομάδα με κοινό όραμα και στόχο. Η διαμόρφωση των τμημάτων γίνεται με κριτήριο το γνωστικό επίπεδο και την ηλικία κάθε μαθητή. Οι μαθητές ανά τμήμα είναι 5 έως 7 κατά μέσο όρο. Όλες μας οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύνδεση με internet.

διδάσκεται σε χώρους υψηλής αισθητικής. Ένα περιβάλλον φιλικό και ειδικά σχεδιασμένο, εξασφαλίζει την καλύτερη διάθεση και ενισχύει την προσοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η διαμόρφωση των χώρων εκφράζει και αποτυπώνει με σαφήνεια τη διαφορετική παιδαγωγική μας αντίληψη.

μεταδίδεται από έμπειρους και ικανούς καθηγητές, πιστούς στις αρχές της διδασκαλίας, αλλά και με σύγχρονες αντιλήψεις, με άριστη επιστημονική κατάρτιση. Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό applestars επιδιώκουμε να έχουμε κορυφαίους καθηγητές. Ανθρώπους με ταλέντο και πάθος για τη δουλειά τους! Με αγάπη για τη διδασκαλία, με έμφυτες ικανότητες  επικοινωνίας και παρακίνησης των μαθητών,  μιας και η διδασκαλία είναι, βασικά, επικοινωνία και παρακίνηση.

διασφαλίζεται με τη χαρτογράφηση της εκπαιδευτικής πορείας κάθε μαθητή, από τον καθηγητή του και τον Διευθυντή Σπουδών μέσω προγραμματισμένων, τακτικών συναντήσεων με τους γονείς.

προσαρμόζεται με ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών και με ταχύρρυθμα θερινά τμήματα.

ενισχύεται με ειδικά προγράμματα 

  • multimedia class [μάθημα & εξάσκηση με τη χρήση Η/Υ]
  • dvd & slides [ κατανόηση της γλώσσας & ανάπτυξη του προφορικού λόγου]
  • exam2win workshops [test προσομοίωσης στις εξετάσεις πτυχίων]
  • support plus [πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας]
  • study help [πρόγραμμα μελέτης της ξένης γλώσσας στο εκπαιδευτήριο]
  • talk now [ειδικό πρόγραμμα συνομιλίας].

αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή των μαθητών σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως “το χαμόγελο του παιδιού”.

Επιλέξτε μια απο τις γλώσσες που σας ενδιαφέρει

Ενδιαφέρον για παιδικό πρόγραμμα