MENU TOP blank

MENU TOP

Το JUMP είναι μία νέα, πρωτοποριακή προσέγγιση πρώτης γραφής και ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 9 ετών.

Το JUMP δεν είναι απλά μία μέθοδος διδασκαλίας, αλλά μία ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στην αρχική επαφή των παιδιών με την αγγλική γλώσσα. Στηρίζεται στη συνθετική φωνημική μέθοδο που διδάσκεται στα βρετανικά δημοτικά σχολεία ως κύρια μέθοδος γραφής και ανάγνωσης και έχει δύο στόχους:

  • Να κάνει τους μικρούς μαθητές ικανούς αναγνώστες αγγλικών από μικρή ηλικία
  • Να πετύχει το παραπάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

 

 

Τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικούς «ήχους» (φωνήματα) γραμμάτων και ομάδων γραμμάτων χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με την σειρά του αλφάβητου. Μαθαίνουν να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων . Η εκπαιδευτική προσέγγιση JUMP εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) που φέρουν τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum), με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή.

H αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης JUMP πιστοποιείται από πολλές έγκυρες εκπαιδευτικές έρευνες.

Γιατί η φωνημική μέθοδος και όχι το αλφάβητο;

Τα παιδιά μας και οι οικογένειες τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και η μητρική μας γλώσσα. Οι ανάγκες που θα έχουν να ανταποκριθούν τα παιδιά ως ενήλικες απαιτούν άνεση και ευχέρεια στην αγγλική. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών QLS πιστεύουμε ότι αυτό κατακτάται από μικρή ηλικία. Τότε που οι συνάψεις του εγκεφάλου του μικρού παιδιού είναι εύπλαστες και δεκτικές στα νέα ερεθίσματα και συνεπώς και στον νέο «κώδικα» της ξένης γλώσσας.

Ετσι στοχεύουμε οι μικροί μας μαθητές που ξεκινούν τώρα να μαθαίνουν αγγλικά, πρέπει να μάθουν με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, βασισμένο σε νέες έρευνες και εμπειρία που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία του Εξωτερικού και κυρίως της Βρετανίας.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση JUMP, θέτει τις κατάλληλες βάσεις για την απόκτηση ενός πτυχίου μελλοντικά.“Miss. How do we say this word?”

Το να διδάξεις τα παιδιά ανάγνωση πρέπει να είναι μια φυσική διαδικασία που απορρέει πρώτα από το άκουσμα της γλώσσας έπειτα από την ομιλία της. Εμείς στο QLS πιστεύουμε ότι η μάθηση της δεύτερης γλώσσας μπορεί και πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν νωρίτερα με τα παιδιά να αρχίζουν να χρησιμοποιούν την γλώσσα πριν αρχίσουν να διαβάζουν το γραπτό λόγο. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που μαθαίνουν και την μητρική τους γλώσσα.

Εχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι τα παιδιά έχουν μια έμφυτη ικανότητα απορρόφησης μιας ξένης γλώσσας μέχρι την ηλικία των 6 - 9. Ακόμα και όταν η γλώσσα περιέχει ήχους τους οποίους δεν έχουν στην μητρική τους γλώσσα. Επομένως συνιστάται τα παιδιά να εκτίθενται σε προφορική ξένη γλώσσα ακόμα και από την ηλικία των 3- 4 ετών. Αυτό πρέπει να γίνεται σε τάξεις ολικής «εμβάπτισης» (language immersion classes) που προσεγγίζει την μάθηση με δίγλωσσο σκεπτικό και ενισχύει την διγλωσσία. (bilingualism)

Για πολλά χρόνια αυτό που κάναμε είναι να διδάσκουμε τα ονόματα των γραμμάτων και όχι τους ήχους τους, πράγμα το οποίο έχει μικρή χρησιμότητα στο να μετατρέψει τους μικρούς μαθητές σε δεινούς αναγνώστες. Για δοκιμάστε να διαβάσετε την λέξη "cat” λέγοντας τα γράμματά της C-a-t (See-Ay-Tee).

Το αγγλικό αλφάβητο έχει 26 γράμματα αλλά 42 ήχους και αυτοί οι ήχοι είναι που πρέπει να διδαχτούν στους μικρούς μας μαθητές για να καταφέρουν να γίνουν δεινοί αναγνώστες.

Στην νεαρή ηλικία τα παιδιά πρέπει να οδηγηθούν να αποκτήσουν ηχητική ( φωνημική) επίγνωση. Αυτό θα ενισχύσει την σωστή προφορά των ήχων στην γλώσσα και θα βελτιώσει τη ακουστική τους ικανότητα. Δεν είναι απαραίτητο να διδαχτούν την γραπτή μορφή του γράμματος άμεσα καθώς δεν πρέπει να υποτιμούμε την ικανότητα των παιδιών της ηλικίας αυτής να απορροφούν την γνώση με ταχύ ρυθμό.

Εχοντας επίγνωση των ήχων της γλώσσας τα παιδιά μπορούν εύκολα να συνδέσουν τους ήχους με τα τυπωμένα γράμματα κάνοντας την ανάγνωση πιο εύκολη και σαφώς πιο γρήγορη. Αυτό οδηγεί από τον ήχο στην αναγνώριση του γράμματος και ενισχύει την αυτονομία του μαθητή.

Όταν τα παιδιά έχουν μάθει πώς να προφέρουν ήχους λέξεων τότε θα μάθουν και τους κανόνες και τις δομές του συλλαβισμού. Τότε σαν αυτόνομοι μαθητές δεν θα μαντεύουν τι λένε οι τυπωμένες λέξεις αλλά θα είναι σε θέση να το διαβάζουν μόνοι τους. Δεν θα χρειάζεται πια να ρωτούν « Κυρία, πως διαβάζεται αυτό?» Θα ξέρουν από μόνοι τους πως!

Εμείς στο QLS πιστεύουμε ότι το να διδάξουμε τα παιδιά την αποκωδικοποίηση της γλώσσας μέσω των ήχων της είναι πιο σημαντικό από το να μάθουμε το αλφάβητο με την μορφή A,B,C. Διδάσκουμε τους μικρούς μας μαθητές τους πιο συνηθισμένους ήχους πρώτα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν αναγνωστικές δεξιότητες από την δεύτερη κιόλας εβδομάδα μαθημάτων. Τον πρώτο μήνα έχουν μάθει να διαβάζουν ακόμα και κάτι που δεν έχουν διδαχτεί.

Ετσι οι μαθητές μας γρήγορα εφαρμόζουν το Moto: «Μαθαίνω να διαβάζω - Διαβάζω για να Μάθω» «Learning to Read- Reading to Learn»

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε για την μέθοδο του κέντρου μας