Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

MENU TOP blank

MENU TOP

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε εξετάσεις που αντιστοιχούν στα επίπεδα:
• Β1 μέτρια γνώση της γλώσσας,
• Β2 καλή γνώση
• Γ1 πολύ καλή γνώση

Αναμένεται να δημιουργηθεί επίπεδο Γ2 (άριστη γνώση).

Για την Ισπανική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:
• Επίπεδο Β1 Μέτρια γνώση
• Επίπεδο Β2 Καλή γνώση
• Επίπεδο Γ1 Πολύ καλή γνώση

Η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.