ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

MENU TOP blank

MENU TOP

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων επιβάλει συνεχή σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με φαντασία και δημιουργικότητα και την άρτια υποστήριξή τους, ώστε ο σπουδαστής να απολαμβάνει την υψηλότερη ποιότητα σπουδών.

ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το διδακτικό πρότυπο που εφαρμόζει η apple stars στηρίζεται στα πιο σύγχρονα πορίσματα της διδακτικής και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της βιωματικής επικοινωνιακής προσέγγισης με συντονισμένη χρήση όλων των τεχνικών και των μεθόδων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Το πρότυπο της apple stars είναι “ανοιχτό”, ευέλικτο, με μαθητοκεντρική φιλοσοφία.

Ο σπουδαστής είναι στο επίκεντρο. Περιβάλλεται από εκπαιδευτές και άλλους εκπαιδευόμενους, από μαθησιακό υλικό και από τεχνολογικά εργαλεία που διευκολύνουν τη μάθηση και τη διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας. Δεν ισοπεδώνεται η διαφορετικότητά του, εμπλουτίζεται η ταυτότητά του, αποκτά ζωντανή επαφή με την κουλτούρα του κάθε λαού και έτσι εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα σπουδών.

ΜΕ ΤΗ ΠΙΟ ΑΡΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

• Στρατολογούμε και αξιολογούμε καθηγητές και διευθυντές σπουδών.
• Εκπαιδεύουμε και επιμορφώνουμε καθηγητές και διευθυντές σπουδών.
• Επιλέγουμε και αξιολογούμε το διδακτικό υλικό.
• Προσαρμόζουμε και διαμορφώνουμε στην ελληνική πραγματικότητα όλες τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.
• Εκπονούμε και εκδίδουμε εκπαιδευτικά συγγράμματα.
• Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε το σύστημα διδασκαλίας.

Οργανώνουμε την εφαρμογή του συστήματος διδασκαλίας και τη χρήση του ακαδημαϊκού υλικού:
• Αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και μεθοδολογίας.
• Πλάνων ύλης.
• Διαγωνισμάτων αξιολόγησης και κατάταξης σπουδαστών.