Μέθοδος

MENU TOP blank

MENU TOP

Η Προσέγγιση

Η αγγλική γλώσσα, σε αντίθεση με την ελληνική, είναι μία μη φωνολογική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά, οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά, αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

 

 

Τα 26 λοιπόν γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η JUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίσουν τους 44 αυτούς ήχους (και μάλιστα, με διασκεδαστικό, βιωματικό τρόπο) χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με τη σειρά του αλφαβήτου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες. Μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν όχι μόνο λέξεις αλλά επίσης προτάσεις και ακόμα μικρές ιστορίες.

Το JUMP όμως δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει με καινοτόμο τρόπο να προσεγγίζει την γραμματική και την σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές μας προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.
Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

JUMP: 4 γράμματα, 4 άξονες!

Στο Δίκτυο Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS, η προσέγγιση πρώτης γραφής και ανάγνωσης JUMP αποτελεί τη βάση (foundation) μίας νέας ολιστικής, εκπαιδευτικής προσέγγισης.
Η διδασκαλία στο πρόγραμμα JUMP στηρίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες:

1. Φωνολογική προσέγγιση 

Διδασκαλία πρώτης γραφής και ανάγνωσης βασισμένη στην συνθετική φωνημική μέθοδο που εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics),με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.

2. Βιωματική Διδασκαλία 

Το παιδί δεν είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης του μαθήματος αλλά συμμετέχει ενεργά μέσα από: 

  • Κινήσεις & Παιχνίδια
  • Θέατρο, τραγούδια, κατασκευές
  • Ομαδικές εργασίες
  • Προφορική εξάσκηση

3. Ψηφιακή Υποστήριξη 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα μας του QLS υποστηρίζει περαιτέρω τη μάθηση μέσω παιχνιδοποίησης. Η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή, tablet ή κινητό με έναν απλό κωδικό στο email του γονέα.

4. Εκπαιδευμένοι Καθηγητές & Υλικό 

Στο QLS, οι καθηγητές μας είναι ενημερωμένοι, άρτια καταρτισμένοι , φίλοι και συνοδοιπόροι. Το υλικό της διδασκαλίας αποτελείται από απτά και χρήσιμα διδακτικά μέσα, όπως:

  • Κάρτες ανάγνωσης
  • Κούκλες (puppets)
  • Φύλλα εργασιών (worksheets)
  • Κατασκευές
  • Βιβλία βασισμένα στη φωνολογική προσέγγιση