Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

MENU TOP blank

MENU TOP

Τα προγράμματα της Γαλλικής γλώσσας στα applestars έχουν σχεδιαστεί με στόχο την απόκτηση των πτυχίων στις εξετάσεις. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών διοργανώνει τις εξετάσεις γλωσσομάθειας στη Γαλλική γλώσσα για όλα τα επίπεδα. Στα applestars σκοπός μας είναι οι σπουδαστές μας να μάθουν να μιλάνε σωστά την Γαλλική γλώσσα αλλά και να γνωρίσουν την Γαλλική κουλτούρα.