Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης (HAU)

MENU TOP blank

MENU TOP

Τα applestars ως ακαδημαϊκοί συνεργάτες (academic partner) της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης (HAU) έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους σπουδαστές τους επιπλέον υλικό για την προετοιμασία των εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan (University of Michigan). Στα applestars δημιουργούνται κάθε χρόνο τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις ECCE, ECPE, TOEIC και TOEFL.