Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

MENU TOP blank

MENU TOP

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει ως στόχο την προαγωγή και ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της Ιταλικής γλώσσας και τα applestars σχηματίζουν κάθε χρόνο τμήματα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις.