Σχολική μελέτη

MENU TOP blank

MENU TOP

Διαβασμένα παιδιά! ευτυχισμένοι γονείς!

ΑΓΓΛΙΚΑ και ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – καθημερινό 3ωρο πρόγραμμα, ΔΩΡΟ ΓΑΛΛΙΚΑ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ [για μαθητές Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄Δημοτικού]
 
ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ!
Στα κέντρα applestars, με το πρόγραμμα σχολικής μελέτης 10 με τόνο, για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου:

  • Προετοιμάζουμε τους μαθητές στα μαθήματα της επόμενης ημέρας με την καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού.
  • Αξιοποιούμε σωστά το χρόνο τους, γιατί μελετούν απερίσπαστα, συστηματικά και αποδοτικά σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
  • Μαθαίνουμε στα παιδιά να μελετούν μόνα τους, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και να αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης.
  • Υποστηρίζουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Ενημερώνουμε τους γονείς σε καθημερινή βάση για την απόδοση του μαθητή.
  • Θέτουμε τις σωστές βάσεις για το μέλλον τους.

 
Η σχολική μελέτη 10 με τόνο,  είναι ένα πρόγραμμα μελέτης και εμπλουτισμού γνώσεων για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, στο οποίο επιτυγχάνεται η καθημερινή προετοιμασία σε όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.
Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας , αφού εξηγήσουν το μάθημα και οργανώσουν το διάβασμα του παιδιού, επεμβαίνουν όταν κάποιος μαθητής χρειαστεί τη βοήθειά τους. Ελέγχουν και βοηθούν το κάθε παιδί ξεχωριστά για το αν έχει κατανοήσει τα μαθήματά του και αν έχει λύσει σωστά τις ασκήσεις του για το σχολείο.
Στόχος μας είναι οι μαθητές να συστηματοποιήσουν τη μελέτη τους, να μάθουν να διαβάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο και πάνω από όλα η προσπάθειά τους να στέφεται από επιτυχία.
Διδάσκουν καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και έμπειροι παιδαγωγοί.
Το πρόγραμμα των παιδιών είναι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και τις ανάγκες του κάθε μαθητή, δηλαδή 3 ή 5 φορές την εβδομάδα από 2 έως 3 ώρες ημερησίως.
Με συνδυασμό προγράμματος Αγγλικών και Σχολικής Μελέτης, εκτός της διευκόλυνσης που σας κάνουμε στην κατάρτιση του καθημερινού προγράμματος των παιδιών και των λιγότερων μετακινήσεών τους, σας παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ - για μαθητές  Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄Δημοτικού.